เกี่ยวกับ

Base Fit is Beijing’s first fitness center to focus on all aspects of physical health. Through innovative workouts, top of the line facilities, and passionate, experienced trainers, Base Fit provides customers with a holistic platform to become the best version of themselves.

Base Fit

คลาสที่จองไว้
16 มิ.ย. - 26 มิ.ย.

อา, 16 มิ.ย.
12:30 (60 นาที)
Cardio & Conditioning -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
17:30 (60 นาที)
Yoga -Yoga
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
จ, 17 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Booty & Curves -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Cardio Club -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
19:50 (60 นาที)
HardCORE -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
อ, 18 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Cardio & Conditioning -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Shape 360
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
19:50 (60 นาที)
Box Fit -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
พ, 19 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Shape 360
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Cardio & Conditioning -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
19:50 (60 นาที)
Shape 360
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
พฤ, 20 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Booty & Curves -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
HardCORE -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
19:50 (60 นาที)
Hot Dance -Dance
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
ศ, 21 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
X Stamina -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Booty & Curves -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
ส, 22 มิ.ย.
10:10 (60 นาที)
HardCORE -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
11:20 (60 นาที)
Booty & Curves -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:30 (60 นาที)
Mat -Pilates
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
17:30 (60 นาที)
Kick Fit -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
อา, 23 มิ.ย.
10:10 (60 นาที)
Booty & Curves -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
11:20 (60 นาที)
Shape 360
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:30 (60 นาที)
Cardio & Conditioning -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
17:30 (60 นาที)
Yoga -Yoga
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
จ, 24 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Booty & Curves -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Cardio Club -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
19:50 (60 นาที)
HardCORE -Core
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
อ, 25 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Cardio & Conditioning -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Shape 360
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
19:50 (60 นาที)
Box Fit -Circuit Training / HIIT
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
พ, 26 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Shape 360
Base Fit (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
เกี่ยวกับ

Base Fit is Beijing’s first fitness center to focus on all aspects of physical health. Through innovative workouts, top of the line facilities, and passionate, experienced trainers, Base Fit provides customers with a holistic platform to become the best version of themselves.

ที่ตั้ง
Sanlitun, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
  • Toilets (public)
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Showers, Toilets (public)