เกี่ยวกับ

The 1 Derland provides the 1st Yoga Wall in Thailand Class. Classes offered also include Cardio Wall, Aerial Acrobatic , In-Trinity Board Class, Aero Jump, Zumba and Free Style Dance.

รู้หรือไม่

Gain more Strength and Flexibility in a different way, try something new and challenging!

The 1Derland

คลาสที่จองไว้
18 ส.ค. - 26 ส.ค.

ส, สิงหาคม 18
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Wall Workout -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
4:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
SILKS -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
5:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
5:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
HOOP -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
อา, สิงหาคม 19
12:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
1:15ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Fit Barre -Barre
The 1Derland
Siam
จอง
1:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
3:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
SILKS -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
5:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
6:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Dance Burn -Dance
The 1Derland
Siam
จอง
8:45หลังเที่ยง (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
11:30หลังเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
จ, สิงหาคม 20
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
ZUMBA -Dance
The 1Derland
Siam
จอง
11:30หลังเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
อ, สิงหาคม 21
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Fit Barre -Barre
The 1Derland
Siam
จอง
8:45ก่อนเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
11:30หลังเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
พ, สิงหาคม 22
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
8:45ก่อนเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
8:45ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
11:30หลังเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
พฤ, สิงหาคม 23
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Wall Workout -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
8:45ก่อนเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
8:45ก่อนเที่ยง (60 นาที)
HOOP -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
ศ, สิงหาคม 24
12:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
1:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
8:45ก่อนเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
8:45ก่อนเที่ยง (60 นาที)
HOOP -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
ส, สิงหาคม 25
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Wall Workout -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
2:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
4:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
SILKS -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
5:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
5:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
HOOP -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
อา, สิงหาคม 26
12:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
1:15ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Fit Barre -Barre
The 1Derland
Siam
จอง
1:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
3:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
SILKS -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
5:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
6:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Dance Burn -Dance
The 1Derland
Siam
จอง
เกี่ยวกับ

The 1 Derland provides the 1st Yoga Wall in Thailand Class. Classes offered also include Cardio Wall, Aerial Acrobatic , In-Trinity Board Class, Aero Jump, Zumba and Free Style Dance.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels, Yoga Mats Provided