เกี่ยวกับ

The 1 Derland provides the 1st Yoga Wall in Thailand Class. Classes offered also include Cardio Wall, Aerial Acrobatic , In-Trinity Board Class, Aero Jump, Zumba and Free Style Dance.

รู้หรือไม่

Gain more Strength and Flexibility in a different way, try something new and challenging!

The 1Derland

คลาสที่จองไว้
21 ต.ค. - 30 ต.ค.

อา, 21 ต.ค.
11:00 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:15 (60 นาที)
Fit Barre -Barre
The 1Derland
Siam
จอง
12:30 (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
14:00 (60 นาที)
SILKS -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
16:00 (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
17:30 (60 นาที)
Dance Burn -Dance
The 1Derland
Siam
จอง
จ, 22 ต.ค.
10:30 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:00 (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
ZUMBA -Dance
The 1Derland
Siam
จอง
19:45 (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
อ, 23 ต.ค.
10:30 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:00 (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
17:00 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
Fit Barre -Barre
The 1Derland
Siam
จอง
พ, 24 ต.ค.
10:30 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:00 (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
Dance Burn -Dance
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
19:45 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
พฤ, 25 ต.ค.
10:30 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:00 (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
HOOP -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
Wall Workout -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
19:45 (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
ศ, 26 ต.ค.
11:00 (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:30 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
19:45 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
ส, 27 ต.ค.
12:00 (60 นาที)
Wall Workout -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
12:00 (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
13:30 (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
15:00 (60 นาที)
SILKS -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
16:30 (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
16:30 (60 นาที)
HOOP -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
อา, 28 ต.ค.
11:00 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:15 (60 นาที)
Fit Barre -Barre
The 1Derland
Siam
จอง
12:30 (60 นาที)
Hammock -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
14:00 (60 นาที)
SILKS -Pole / Aerial
The 1Derland
Siam
จอง
16:00 (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
17:30 (60 นาที)
Dance Burn -Dance
The 1Derland
Siam
จอง
จ, 29 ต.ค.
10:30 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:00 (60 นาที)
STRETCH WALL -Toning / Stretching
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
ZUMBA -Dance
The 1Derland
Siam
จอง
19:45 (60 นาที)
AERO JUMP -Sports
The 1Derland
Siam
จอง
อ, 30 ต.ค.
10:30 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
12:00 (60 นาที)
Yoga on Incline Board -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
18:30 (60 นาที)
Fit Barre -Barre
The 1Derland
Siam
จอง
19:45 (60 นาที)
YOGA WALL -Yoga
The 1Derland
Siam
จอง
เกี่ยวกับ

The 1 Derland provides the 1st Yoga Wall in Thailand Class. Classes offered also include Cardio Wall, Aerial Acrobatic , In-Trinity Board Class, Aero Jump, Zumba and Free Style Dance.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels, Yoga Mats Provided