เกี่ยวกับ

We are a Yoga and Pilates studio that believes in the power of movement to transform mind, body and spirit. We are committed to creating a community of like-minded women interested in living a healthier, more holistic lifestyle.

รู้หรือไม่

The owner is an Emirati Yoga Teacher

The Studio (Ladies Only)

คลาสที่จองไว้
23 มี.ค. - 31 มี.ค.

ส, 23 มี.ค.
09:00 (90 นาที)
Kriya Yoga ( 90 minutes class)
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
10:00 (60 นาที)
Dynamic Flow Reformer -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
11:00 (60 นาที)
Essential Flow Reformer -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
19:00 (120 นาที)
Unleash Your Inner Self Chakra Healing Workshop ( 2hrs Class)
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
อา, 24 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
Strala Inspired Hatha -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
10:00 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
17:30 (60 นาที)
Sculpt Reformer (Booty Burn ) -Bootcamp
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:00 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:30 (60 นาที)
Sculpt Reformer (Legs) -Pilates
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
19:00 (60 นาที)
Therapeutic Yoga -Women Only
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
จ, 25 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
09:00 (60 นาที)
Mat Pilates -Pilates
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
09:00 (60 นาที)
Fluid Flow Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
17:30 (60 นาที)
Yin Yoga -Women Only
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:30 (60 นาที)
Studio Total Barre -Barre
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:45 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
19:00 (75 นาที)
Yin & Yang Yoga (75 mins Class) -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
อ, 26 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
Swing Yoga (Intermediate) -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
17:30 (60 นาที)
Sculpt Reformer (Booty Burn) -Pilates
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:00 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:30 (60 นาที)
Sculpt Reformer (Arms & Abs) -Pilates
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
19:30 (60 นาที)
Restorative Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
พ, 27 มี.ค.
09:00 (60 นาที)
Studio Total Barre -Barre
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
09:00 (60 นาที)
Fluid Flow Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
10:15 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
17:30 (60 นาที)
Sculpt Reformer ( Full Body Burn)
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:30 (60 นาที)
Mat Pilates -Pilates
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
19:00 (60 นาที)
Therapeutic Yoga -Women Only
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
19:00 (60 นาที)
Swing Yoga (Intermediate) -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
09:00 (60 นาที)
Therapeutic Yoga -Women Only
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
09:00 (60 นาที)
Work the Chair
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
10:15 (60 นาที)
Therapeutic Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
17:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Women Only
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
ส, 30 มี.ค.
09:00 (90 นาที)
Kriya Yoga ( 90 minutes class)
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
09:30 (60 นาที)
Power Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
10:00 (60 นาที)
Dynamic Flow Reformer -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
11:00 (60 นาที)
Essential Flow Reformer -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:30 (75 นาที)
AntiGravity Aerial Fitness ( OPEN LEVEL CLASS) -Pole / Aerial
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:30 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
อา, 31 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
Strala Inspired Hatha -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
10:00 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
17:30 (60 นาที)
Sculpt Reformer (Booty Burn ) -Bootcamp
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:00 (60 นาที)
Swing Yoga -Yoga
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
18:30 (60 นาที)
Sculpt Reformer (Legs) -Pilates
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
19:00 (60 นาที)
Therapeutic Yoga -Women Only
The Studio (Ladies Only)
Corniche
จอง
เกี่ยวกับ

We are a Yoga and Pilates studio that believes in the power of movement to transform mind, body and spirit. We are committed to creating a community of like-minded women interested in living a healthier, more holistic lifestyle.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Paid Parking
  • Towels
  • Water Refill
  • WiFi
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Paid Parking, Towels, Water Refill, WiFi, Yoga Mats Provided