เกี่ยวกับ

Inspire sports is a fitness company dedicated to women and children in Abu Dhabi. We provide fitness, swimming, tennis, football, hiphop, ballet and Karate classes.

รู้หรือไม่

We really are YOUR fitness family!

Inspire Sports (Ladies Only)

คลาสที่จองไว้
24 มี.ค. - 31 มี.ค.

อา, 24 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
Sprint -Running
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
08:30 (60 นาที)
Body Balance -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:00 (60 นาที)
Tabata -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:00 (60 นาที)
MUAY THAI -Core
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:15 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Body Step -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
RPM -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Yoga -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
20:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
จ, 25 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
RPM -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
08:30 (60 นาที)
Tone -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
Strong by Zumba -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Balance -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:15 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Body Attack -Functional Training
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Pound Fit -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
RPM -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
อ, 26 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
MUAY THAI -Core
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Tone -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
20:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
พ, 27 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
08:30 (60 นาที)
FITBALL -Core
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
Strong by Zumba -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
BOOTCAMP -Functional Training
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Sprint -Running
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Yoga -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
BLT -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Body Combat -Functional Training
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Pound Fit -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
20:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
20:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
Body Attack -Functional Training
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
08:30 (60 นาที)
RPM -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
Tabata -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:45 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
ศ, 29 มี.ค.
09:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Attack -Functional Training
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:00 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:00 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
ส, 30 มี.ค.
09:30 (60 นาที)
Pilates -Pilates
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Tabata -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
BLT -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
อา, 31 มี.ค.
08:30 (60 นาที)
Sprint -Running
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
08:30 (60 นาที)
Body Balance -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:00 (60 นาที)
Tabata -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:00 (60 นาที)
MUAY THAI -Core
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:15 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Body Step -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
RPM -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Yoga -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
20:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
เกี่ยวกับ

Inspire sports is a fitness company dedicated to women and children in Abu Dhabi. We provide fitness, swimming, tennis, football, hiphop, ballet and Karate classes.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Free Parking
  • Showers
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Free Parking, Showers, Water Fountain, Yoga Mats Provided