เกี่ยวกับ

Inspire sports is a fitness company dedicated to women and children in Abu Dhabi. We provide fitness, swimming, tennis, football, hiphop, ballet and karate classes.

รู้หรือไม่

We really are YOUR fitness family!

รูปภาพ

คลาสที่จองไว้
26 เม.ย. - 30 เม.ย.

ศ, 26 เม.ย.
09:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Attack -Functional Training
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
11:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:00 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
ส, 27 เม.ย.
09:30 (60 นาที)
Pilates -Pilates
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Tabata -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
BLT -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
อา, 28 เม.ย.
08:30 (60 นาที)
Tabata -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
08:30 (60 นาที)
Sprint -Running
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
Body Balance -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:00 (60 นาที)
MUAY THAI -Core
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:15 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Body Step -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Yoga -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
จ, 29 เม.ย.
08:30 (60 นาที)
Tone -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
08:30 (60 นาที)
RPM -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
Strong by Zumba -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Balance -Yoga
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:15 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Body Attack -Functional Training
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Pound Fit -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
RPM -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
อ, 30 เม.ย.
08:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
09:30 (60 นาที)
MUAY THAI -Core
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
10:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
16:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
17:30 (60 นาที)
The Trip -Indoor Cycling
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
18:30 (60 นาที)
Body Pump -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
19:30 (60 นาที)
Tone -Circuit Training / HIIT
Inspire Sports (Ladies Only)
Khaleej Al Arabi
จอง
About

Inspire sports is a fitness company dedicated to women and children in Abu Dhabi. We provide fitness, swimming, tennis, football, hiphop, ballet and karate classes.

Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
Villa no. 839
Next to Khalidiya Co-op or opposite al Qadi clinic.
Abu Dhabi
AE
0501575508
รายละเอียด
Villa no. 839
Next to Khalidiya Co-op or opposite al Qadi clinic.
Abu Dhabi
AE
0501575508
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
  • Changing Area
  • Water Fountain
  • Bathroom
  • Free Parking