เกี่ยวกับ

A unique fitness service provider with a strong focus on practical lifestyle enhancement to its members!

รูปภาพ

คลาสที่จองไว้
25 เม.ย. - 30 เม.ย.

พฤ, 25 เม.ย.
08:30 (60 นาที)
Cardio, Kettlebells and TRX -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
09:30 (60 นาที)
Circuit Training -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
16:30 (60 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
18:30 (60 นาที)
Kick Boxing -Martial Arts
Fitness Express
Al Muroor
จอง
19:30 (60 นาที)
Cardio, Kettlebells and TRX -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
ส, 27 เม.ย.
13:30 (60 นาที)
Fit60 Full Body -Weights & Lifting
Fitness Express
Al Muroor
จอง
14:30 (60 นาที)
Cardio & Abs -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
15:30 (60 นาที)
Kick Boxing -Martial Arts
Fitness Express
Al Muroor
จอง
17:30 (60 นาที)
Fit60 Full Body -Weights & Lifting
Fitness Express
Al Muroor
จอง
18:30 (60 นาที)
Cardio, Kettlebells and TRX -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
19:30 (60 นาที)
Weight Circuit -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
อา, 28 เม.ย.
06:00 (60 นาที)
Fit60 Cardio -Weights & Lifting
Fitness Express
Al Muroor
จอง
08:30 (60 นาที)
Weight Circuit -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
09:30 (60 นาที)
Cardio, Kettlebells and TRX -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
16:30 (60 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
17:30 (60 นาที)
Fit60 Cardio -Weights & Lifting
Fitness Express
Al Muroor
จอง
18:30 (60 นาที)
Kick Boxing -Martial Arts
Fitness Express
Al Muroor
จอง
19:30 (60 นาที)
Weight Circuit -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
จ, 29 เม.ย.
06:00 (60 นาที)
Fit60 Lower Body -Weights & Lifting
Fitness Express
Al Muroor
จอง
08:30 (60 นาที)
Kick Boxing -Martial Arts
Fitness Express
Al Muroor
จอง
09:30 (60 นาที)
Weight Circuit -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
18:30 (60 นาที)
Fit60 Lower Body -Weights & Lifting
Fitness Express
Al Muroor
จอง
อ, 30 เม.ย.
06:00 (60 นาที)
Fit60 ABS -Weights & Lifting
Fitness Express
Al Muroor
จอง
08:30 (60 นาที)
Cardio, Kettlebells and TRX -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
09:30 (60 นาที)
Kick Boxing -Martial Arts
Fitness Express
Al Muroor
จอง
16:30 (60 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
17:30 (60 นาที)
Fit60 ABS -Weights & Lifting
Fitness Express
Al Muroor
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Fitness -Martial Arts
Fitness Express
Al Muroor
จอง
19:30 (60 นาที)
Cardio & Abs -Circuit Training / HIIT
Fitness Express
Al Muroor
จอง
About

A unique fitness service provider with a strong focus on practical lifestyle enhancement to its members!

Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
BLUMONT CAPITAL HOTEL, 17th floor
Next to Holiday Inn Abu Dhabi
Abu Dhabi
AE
รายละเอียด
BLUMONT CAPITAL HOTEL, 17th floor
Next to Holiday Inn Abu Dhabi
Abu Dhabi
AE
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Changing Area
  • Towels
  • Bathroom
  • Free Parking