เกี่ยวกับ

Bharat Thakur Artistic Yoga is an internationally revered brand of yoga that has accomplished the impossible task of reinstating an ancient science as a modern, result-oriented, fitness module. The brainchild of Himalayan Master Bharat Thakur , Artistic Yoga was developed in 1999 when Bharat saw that the Yoga being taught and practiced all over the world and in India was in no way as powerful, dynamic and immediate as authentic Yoga could be. Bharat Thakur started the company with the vision of spreading a form of Yoga that would help people first get into shape, become disease-free and then move towards the higher practices.

รู้หรือไม่

"What you can do is far greater than what you can't." Bharat Thakur's teachers are high-energy, creative, positive, and highly trained individuals, committed to giving results in a safe environment. Try a session now!

Bharat Artistic Yoga Center(AD)

ขออภัยไม่มีคลาสที่จองได้ใน Bharat Artistic Yoga Center(AD)
กลับมาเช็คใหม่อีกครั้งสำหรับการอัพเดทคลาสอื่นๆ
เกี่ยวกับ

Bharat Thakur Artistic Yoga is an internationally revered brand of yoga that has accomplished the impossible task of reinstating an ancient science as a modern, result-oriented, fitness module. The brainchild of Himalayan Master Bharat Thakur , Artistic Yoga was developed in 1999 when Bharat saw that the Yoga being taught and practiced all over the world and in India was in no way as powerful, dynamic and immediate as authentic Yoga could be. Bharat Thakur started the company with the vision of spreading a form of Yoga that would help people first get into shape, become disease-free and then move towards the higher practices.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bring your own water bottle
  • Bring your own yoga mat
  • Changing Area
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bring your own water bottle, Bring your own yoga mat, Changing Area