รู้หรือไม่

Anywhere anytime, Let’s AY

ขออภัยไม่มีคลาสที่จองได้ใน 瑜塘1号
กลับมาเช็คใหม่อีกครั้งสำหรับการอัพเดทคลาสอื่นๆ
About
Amenities
รายละเอียด
ast of Ground Floor, Nanxincang Tower, DongSiShiTiao, Dongchen District, Beijing.
北京市东城区东四十条南新仓商务大厦底商东侧
Beijing
CN
010-56222450
รายละเอียด
ast of Ground Floor, Nanxincang Tower, DongSiShiTiao, Dongchen District, Beijing.
北京市东城区东四十条南新仓商务大厦底商东侧
Beijing
CN
010-56222450
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Changing Area