เกี่ยวกับ

Shape offers premium group training classes. A results based programming model, which prides itself on innovation, uniqueness and quality.

Shape Fitness

คลาสที่จองไว้
25 ส.ค. - 01 ก.ย.

อา, 25 ส.ค.
12:30 (60 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Functional Training
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
12:30 (60 นาที)
炫•健身舞 X-Fit Dance -Dance
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
13:00 (60 นาที)
ZUMBA®尊巴 -Zumba
Shape Fitness (Fengke Wanda)
Haidian
จอง
13:40 (60 นาที)
BODYJAM舞林漫步 -Dance
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
13:45 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
13:45 (60 นาที)
Boxing101拳击101™ -Boxing
Shape Fitness望京SOHO店(多功能厅)
wangjing
จอง
14:15 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Fengke Wanda)
Haidian
จอง
14:45 (60 นาที)
Iyengar -Yoga
ShapeFitness (Rongke)(多功能)
Haidian
จอง
14:50 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
15:30 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Fengke Wanda)
Haidian
จอง
16:00 (60 นาที)
肚皮舞 -Dance
ShapeFitness (Rongke)(多功能)
Haidian
จอง
16:00 (60 นาที)
Ultimate Fight 终极格斗 2.0™ -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness(Fenghuang Zhidi)(多功能)
Chaoyang district
จอง
16:05 (60 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Functional Training
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
16:45 (60 นาที)
Boxing101拳击101™ -Boxing
Shape Fitness (Fengke Wanda)
Haidian
จอง
17:00 (60 นาที)
BODYJAM舞林漫步 -Dance
ShapeFitness Wangfujing
wangfujing
จอง
17:15 (60 นาที)
Pilates -Pilates
Shape Fitness(Fenghuang Zhidi)(多功能)
Chaoyang district
จอง
17:20 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
18:00 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Fengke Wanda)
Haidian
จอง
18:15 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness Wangfujing
wangfujing
จอง
19:30 (60 นาที)
CrossCore悬吊自重训练 -Core
ShapeFitness Wangfujing
wangfujing
จอง
จ, 26 ส.ค.
07:45 (45 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
08:40 (60 นาที)
Flow yoga -Yoga
ShapeFitness (Rongke)(多功能)
Haidian
จอง
10:00 (50 นาที)
SH'BAM热舞派对 -Dance
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
11:00 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
11:45 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
12:10 (60 นาที)
Iyengar -Yoga
ShapeFitness (Rongke)(多功能)
Haidian
จอง
12:15 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
18:00 (60 นาที)
Pilates -Pilates
ShapeFitness (Rongke)(多功能)
Haidian
จอง
18:20 (60 นาที)
Boxing101拳击101™ -Boxing
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
19:10 (60 นาที)
Hatha -Yoga
ShapeFitness (Rongke)(多功能)
Haidian
จอง
อ, 27 ส.ค.
07:45 (45 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
08:45 (45 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
12:15 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
17:05 (45 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
พ, 28 ส.ค.
07:45 (45 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
08:45 (45 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
11:10 (50 นาที)
SH'BAM热舞派对 -Dance
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
12:15 (60 นาที)
ZUMBA®尊巴 -Zumba
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
13:30 (60 นาที)
CrossCore悬吊自重训练 -Core
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
13:30 (60 นาที)
CX Plus| Hot极致肩背™ -Circuit Training / HIIT
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
พฤ, 29 ส.ค.
08:45 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
11:00 (60 นาที)
CrossCore悬吊自重训练 -Core
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
12:15 (60 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Functional Training
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
13:30 (45 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
14:30 (60 นาที)
Ultimate Fight 终极格斗 2.0™ -Circuit Training / HIIT
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
16:00 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
17:15 (45 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
ศ, 30 ส.ค.
08:20 (45 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
08:45 (45 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
09:15 (60 นาที)
Flow yoga -Yoga
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
11:40 (60 นาที)
BODYJAM舞林漫步 -Dance
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
12:15 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
13:15 (45 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
13:30 (45 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
14:15 (60 นาที)
Boxing101拳击101™ -Boxing
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
17:45 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
ส, 31 ส.ค.
09:30 (60 นาที)
ZUMBA®尊巴 -Zumba
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
10:00 (60 นาที)
Ultimate Fight 终极格斗 2.0™ -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
10:45 (60 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Functional Training
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
15:00 (60 นาที)
CrossCore悬吊自重训练 -Core
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
16:15 (60 นาที)
BODYPUMP塑形杠铃 -Functional Training
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
17:30 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
17:30 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
อา, 01 ก.ย.
09:30 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
10:00 (60 นาที)
ZUMBA®尊巴 -Zumba
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
10:45 (60 นาที)
Boxing101拳击101™ -Boxing
Shape Fitness (Chaowai SOHO)
CBD (Central Business District)
จอง
11:15 (60 นาที)
X-Fit Dance -Dance
Shape银河SOHO店
Chaoyangmen
จอง
13:45 (60 นาที)
BODYCOMBAT燃脂搏击 -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
15:00 (60 นาที)
BattleRope英雄战绳™ -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
17:30 (60 นาที)
ZUMBA®尊巴 -Zumba
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
17:30 (60 นาที)
Ultimate Fight 终极格斗 2.0™ -Circuit Training / HIIT
ShapeFitness 宣武门店(动感操厅)
จอง
18:40 (60 นาที)
炫•健身舞 X-Fit Dance -Dance
Shape Fitness (Sanlitun)
Sanlitun
จอง
เกี่ยวกับ

Shape offers premium group training classes. A results based programming model, which prides itself on innovation, uniqueness and quality.

ที่ตั้ง
CBD (Central Business District), Guanghua Road, Chaoyang district
Sanlitun, Chaoyang district
Chaoyang district, 798, Jiangtailu
zhongguancun, haidian district
wangjing, Chaoyang district
wangfujing, Dongcheng district
Chaoyangmen, Chaoyang district
wangjing, Chaoyang district
Chaoyang district, sanyuanqiao
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking
  • Showers
  • Towels
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
  • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bottled Water (for sale), Changing Area, Lockers, Parking, Showers, Towels, Water Refill, Yoga Mats Provided, Yoga mats