เกี่ยวกับ

Located in the Wangjing business circle, MY COURT is a professional basketball hall with NBA level facilities , including a full basketball court , a gym and a restaurant

รู้หรือไม่

Damian Lillard , Derrick Rose , Jeremy Lin and James Harden have been here . Luhan , Dengchao , LI Yapeng came here frequently.

MYCOURT

คลาสที่จองไว้
22 ก.ย. - 30 ก.ย.

อา, 22 ก.ย.
16:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
18:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
20:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
จ, 23 ก.ย.
08:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
10:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
12:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
14:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
16:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
อ, 24 ก.ย.
08:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
10:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
12:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
14:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
16:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
พ, 25 ก.ย.
08:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
10:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
12:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
14:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
16:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
พฤ, 26 ก.ย.
08:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
10:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
12:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
14:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
16:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
ศ, 27 ก.ย.
08:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
10:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
12:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
14:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
16:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
อา, 29 ก.ย.
16:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
18:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
20:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
จ, 30 ก.ย.
08:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
10:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
12:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
14:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
16:00 (90 นาที)
indoor basketball court -Sports
Mycourt
Jiuxianqiao
จอง
เกี่ยวกับ

Located in the Wangjing business circle, MY COURT is a professional basketball hall with NBA level facilities , including a full basketball court , a gym and a restaurant

ที่ตั้ง
Jiuxianqiao, Chaoyang district, ubp
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Showers
  • Towels
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Showers, Towels