เกี่ยวกับ

The very first 24-hour boutique gym in Wangjing Area with an over 100 sqm. health cafe. Founder of Mode-L used to be a bar owner, he makes the overall style of Mode-L as a blend of modern retro and industrial. With the lights and music, you'll feel like work out in a nightclub.

MODE-L Gym & Cafe

คลาสที่จองไว้
20 พ.ค. - 29 พ.ค.

จ, 20 พ.ค.
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
อ, 21 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
พ, 22 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
พฤ, 23 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
ศ, 24 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
ส, 25 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
อา, 26 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
จ, 27 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
อ, 28 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
พ, 29 พ.ค.
10:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
14:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
16:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
18:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
19:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
20:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
MODE-L Gym & Cafe
wangjing
จอง
เกี่ยวกับ

The very first 24-hour boutique gym in Wangjing Area with an over 100 sqm. health cafe. Founder of Mode-L used to be a bar owner, he makes the overall style of Mode-L as a blend of modern retro and industrial. With the lights and music, you'll feel like work out in a nightclub.

ที่ตั้ง
wangjing, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking
  • Showers
  • Towels
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bottled Water (for sale), Changing Area, Lockers, Parking, Showers, Towels, Yoga Mats Provided