เกี่ยวกับ

A professional yoga studio with flowers, tea, Chinese zither and a lot of love!

รู้หรือไม่

We are a family

Less Yoga (Ladies Only)

ขออภัยไม่มีคลาสที่จองได้ใน Less Yoga (Ladies Only)
กลับมาเช็คใหม่อีกครั้งสำหรับการอัพเดทคลาสอื่นๆ
เกี่ยวกับ

A professional yoga studio with flowers, tea, Chinese zither and a lot of love!

ที่ตั้ง
CBD (Central Business District), Guanghua Road, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Drinking Water
  • Parking Lot
  • Toilet
  • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Drinking Water, Parking Lot, Toilet, Yoga mats