เกี่ยวกับ

A professional yoga studio with flowers, tea, Chinese zither and a lot of love!

รู้หรือไม่

We are a family

รูปภาพ
ขออภัยไม่มีคลาสที่จองได้ใน Less Yoga (Ladies Only)
กลับมาเช็คใหม่อีกครั้งสำหรับการอัพเดทคลาสอื่นๆ
About

A professional yoga studio with flowers, tea, Chinese zither and a lot of love!

Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
Room 905, Building 15, Central Park, No. 6 Chaoyangmen Outter Street, Chaoyang District
朝阳门外大街6号新城国际15号楼905
Beijing
CN
18810507921
รายละเอียด
Room 905, Building 15, Central Park, No. 6 Chaoyangmen Outter Street, Chaoyang District
朝阳门外大街6号新城国际15号楼905
Beijing
CN
18810507921
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Yoga mats
  • Parking Lot
  • Toilet
  • Drinking Water