เกี่ยวกับ

Les Mills courses and self courses including (fat burning / shape / dance / yoga / trampoline, etc.)

LeFit Plus

ขออภัยไม่มีคลาสที่จองได้ใน LeFit Plus
กลับมาเช็คใหม่อีกครั้งสำหรับการอัพเดทคลาสอื่นๆ
เกี่ยวกับ

Les Mills courses and self courses including (fat burning / shape / dance / yoga / trampoline, etc.)

ที่ตั้ง
Chaoyang district, anzhenmen
Chaoyangmen, Chaoyang district, chaowai, youtang
Chaoyang Park, Chaoyang district, solona
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Water Refill, Yoga Mats Provided