เกี่ยวกับ

We are a combination of art gallery and fitness studio(barre and boxing). jpeg: joy power edurance gain.

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly!

รู้หรือไม่

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly

.JPEG BOXING

คลาสที่จองไว้
23 ก.ย. - 29 ก.ย.

จ, 23 ก.ย.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - abs and arms -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - butt & legs -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg- hardcore abs -Core
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
อ, 24 ก.ย.
07:30 (60 นาที)
boxing.jpeg - butt & legs -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg- hardcore abs -Core
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - abs and arms -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - abs and arms -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
พ, 25 ก.ย.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - butt & legs -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg- hardcore abs -Core
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
พฤ, 26 ก.ย.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg- hardcore abs -Core
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - abs and arms -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
ศ, 27 ก.ย.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - butt & legs -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - abs and arms -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg- hardcore abs -Core
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
ส, 28 ก.ย.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
19:00 (60 นาที)
boxing.jpeg- hardcore abs -Core
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
อา, 29 ก.ย.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - abs and arms -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
เกี่ยวกับ

We are a combination of art gallery and fitness studio(barre and boxing). jpeg: joy power edurance gain.

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly!

ที่ตั้ง
CBD (Central Business District), Guanghua Road, dongdaqiao, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Paid Parking
  • Towels
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Paid Parking, Towels, Water Fountain, Yoga Mats Provided