เกี่ยวกับ

We are a combination of art gallery and fitness studio(barre and boxing). jpeg: joy power edurance gain.

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly!

รู้หรือไม่

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly

.JPEG BOXING

คลาสที่จองไว้
10 ธ.ค. - 15 ธ.ค.

อ, 10 ธ.ค.
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
พ, 11 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
19:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
พฤ, 12 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
18:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
ศ, 13 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
ส, 14 ธ.ค.
12:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
15:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
17:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
อา, 15 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING(WangJing)
wangjing
จอง
15:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
เกี่ยวกับ

We are a combination of art gallery and fitness studio(barre and boxing). jpeg: joy power edurance gain.

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly!

ที่ตั้ง
CBD (Central Business District), Guanghua Road, dongdaqiao, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Lockers
  • Paid Parking
  • Parking Lot
  • Towels
  • Water Fountain
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bottled Water (for sale), Changing Area, Lockers, Paid Parking, Parking Lot, Towels, Water Fountain, Water Refill, Yoga Mats Provided