เกี่ยวกับ

Jing Zhi Chan Yoga dedicated to giving you the most comprehensive and authentic yoga experience with premium facilities and our team of experienced Yoga instructors. We are committed to the enhancement of lifestyle of individual through innovation and exclusive fitness/wellness programs.

รู้หรือไม่

The original Bikram Yoga & Hot Hatha taught by international teacher team within 8 locations in Beijing!

Jingzhichan Yoga Academy

คลาสที่จองไว้
13 พ.ย. - 23 พ.ย.

พ, 13 พ.ย.
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
พฤ, 14 พ.ย.
12:00 (75 นาที)
Hot Hatha -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
ศ, 15 พ.ย.
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
19:00 (75 นาที)
Hot Hatha -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
ส, 16 พ.ย.
10:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
อา, 17 พ.ย.
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
14:00 (60 นาที)
Hot Pilates -Pilates
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
จ, 18 พ.ย.
10:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
อ, 19 พ.ย.
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
19:00 (60 นาที)
Hot Pilates -Pilates
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
พ, 20 พ.ย.
10:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
12:00 (60 นาที)
Hot Pilates -Pilates
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
พฤ, 21 พ.ย.
12:00 (75 นาที)
Hot Hatha -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
ศ, 22 พ.ย.
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
19:00 (75 นาที)
Hot Hatha -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
ส, 23 พ.ย.
10:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Jingzhichan Yoga Academy (Enji Garden)
haidian district
จอง
เกี่ยวกับ

Jing Zhi Chan Yoga dedicated to giving you the most comprehensive and authentic yoga experience with premium facilities and our team of experienced Yoga instructors. We are committed to the enhancement of lifestyle of individual through innovation and exclusive fitness/wellness programs.

ที่ตั้ง
haidian district, Wukesong
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels, Water Fountain, Yoga Mats Provided