เกี่ยวกับ

Different from traditional fitness spaces, HITIE is focused in delivering an audiovisual experience by using concert- quality lights, stages, music and atmosphere to give you a high during your workout session. With HiTie´s ambiance you will forget about the boring and lonely workouts and party while you sweat!

รู้หรือไม่

The founder, Yiqi, used to be part of the national synchronised swimming team. She is fully committed to deliver a high end fitness space with a professional, effective and fun fitness experience

HiTie

คลาสที่จองไว้
18 พ.ย. - 27 พ.ย.

จ, 18 พ.ย.
18:30 (50 นาที)
Fighting -Martial Arts
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:30 (50 นาที)
Waist Shaping -Toning / Stretching
HiTie
liangmaqiao
จอง
อ, 19 พ.ย.
12:10 (50 นาที)
Fighting -Martial Arts
HiTie
liangmaqiao
จอง
12:10 (50 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
HiTie
liangmaqiao
จอง
18:30 (50 นาที)
Nike Training Club (NTC) -Functional Training
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:30 (50 นาที)
Pop Dance -Dance
HiTie
liangmaqiao
จอง
พ, 20 พ.ย.
12:10 (50 นาที)
HI-RIDE -Indoor Cycling
HiTie
liangmaqiao
จอง
12:10 (50 นาที)
SSJ Body Jazz -Dance
HiTie
liangmaqiao
จอง
12:10 (50 นาที)
Very Beautiful Buttocks -Toning / Stretching
HiTie
liangmaqiao
จอง
18:30 (50 นาที)
Yoga- Pilates -Pilates
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:30 (50 นาที)
HI-RIDE (DJ PARTY) -Indoor Cycling
HiTie
liangmaqiao
จอง
พฤ, 21 พ.ย.
12:10 (50 นาที)
Vinyasa Flow Yoga -Yoga
HiTie
liangmaqiao
จอง
12:10 (50 นาที)
Trampoline -Circuit Training / HIIT
HiTie
liangmaqiao
จอง
18:30 (50 นาที)
Pop Dance -Dance
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:30 (50 นาที)
Functional Training -Functional Training
HiTie
liangmaqiao
จอง
ศ, 22 พ.ย.
12:10 (50 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
HiTie
liangmaqiao
จอง
18:30 (50 นาที)
Zumba -Dance
HiTie
liangmaqiao
จอง
ส, 23 พ.ย.
18:00 (50 นาที)
Functional Training -Functional Training
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:00 (50 นาที)
HI-RIDE -Indoor Cycling
HiTie
liangmaqiao
จอง
อา, 24 พ.ย.
18:00 (50 นาที)
Stylish Moves -Dance
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:00 (50 นาที)
Functional Training -Functional Training
HiTie
liangmaqiao
จอง
จ, 25 พ.ย.
12:10 (50 นาที)
HI-RIDE -Indoor Cycling
HiTie
liangmaqiao
จอง
12:10 (50 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
HiTie
liangmaqiao
จอง
18:30 (50 นาที)
Fighting -Martial Arts
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:30 (50 นาที)
Waist Shaping -Toning / Stretching
HiTie
liangmaqiao
จอง
อ, 26 พ.ย.
12:10 (50 นาที)
Fighting -Martial Arts
HiTie
liangmaqiao
จอง
12:10 (50 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
HiTie
liangmaqiao
จอง
18:30 (50 นาที)
Nike Training Club (NTC) -Functional Training
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:30 (50 นาที)
Pop Dance -Dance
HiTie
liangmaqiao
จอง
พ, 27 พ.ย.
12:10 (50 นาที)
HI-RIDE -Indoor Cycling
HiTie
liangmaqiao
จอง
12:10 (50 นาที)
SSJ Body Jazz -Dance
HiTie
liangmaqiao
จอง
12:10 (50 นาที)
Very Beautiful Buttocks -Toning / Stretching
HiTie
liangmaqiao
จอง
18:30 (50 นาที)
Yoga- Pilates -Pilates
HiTie
liangmaqiao
จอง
19:30 (50 นาที)
HI-RIDE (DJ PARTY) -Indoor Cycling
HiTie
liangmaqiao
จอง
เกี่ยวกับ

Different from traditional fitness spaces, HITIE is focused in delivering an audiovisual experience by using concert- quality lights, stages, music and atmosphere to give you a high during your workout session. With HiTie´s ambiance you will forget about the boring and lonely workouts and party while you sweat!

ที่ตั้ง
liangmaqiao, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Lockers (bring your own padlock)
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bottled Water (for sale), Changing Area, Lockers (bring your own padlock), Parking Lot, Showers, Towels, Yoga Mats Provided