เกี่ยวกับ

FineYoga was founded in 2002, belonging to Beijing fine yoga fitness center.

14 years ago, "advanced, professional, excellence" is our constant pursuit.

In the "industry leader" professional endorsed at the same time, more deeply the general student's trust and welcome.

Fine Yoga

คลาสที่จองไว้
20 พ.ย. - 24 พ.ย.

พ, 20 พ.ย.
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
14:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
15:00 (75 นาที)
芭蕾塑形 -Dance
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
15:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:15 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
15:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
15:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
16:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
16:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
16:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
17:20 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
17:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
17:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:40 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
17:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
17:45 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
17:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
17:45 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
17:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
17:50 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
18:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
18:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
18:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
18:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
18:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
18:15 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
18:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
18:20 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
18:20 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
18:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
18:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
18:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
18:30 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
19:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
19:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
19:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
19:10 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
19:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
19:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
19:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:15 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
19:15 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
19:15 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
19:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
19:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
19:40 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
19:55 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
19:55 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
20:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
20:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
23:45 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
พฤ, 21 พ.ย.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
07:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
07:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
07:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
07:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
07:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
07:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
07:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
07:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
08:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
08:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
08:15 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
08:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
08:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
08:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
08:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
08:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
08:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
09:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
09:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
09:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
09:30 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
10:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
10:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
10:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:05 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
10:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
10:10 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:10 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
10:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
10:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
11:40 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
11:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
11:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
11:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
11:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
11:45 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
11:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
11:50 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
11:50 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
11:50 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
11:50 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
11:50 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
12:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
12:00 (75 นาที)
Iyengar Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
12:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
12:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:05 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
12:05 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
12:05 (60 นาที)
Toning Yoga (60min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
12:05 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:05 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:05 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:10 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:10 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
12:10 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
12:10 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
12:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
12:15 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
12:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
13:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
14:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:20 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
15:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
16:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:20 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
17:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:30 (60 นาที)
Toning Yoga (60min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
17:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
17:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
17:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
17:40 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
17:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:45 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:50 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
18:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
18:00 (75 นาที)
Spinal Physiotherapy Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
18:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
18:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
18:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
18:15 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
18:20 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
18:20 (60 นาที)
Singing ball Meditation -Meditation
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
18:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
18:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
18:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
18:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
18:45 (75 นาที)
Hot + Flow Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
19:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
19:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
19:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
19:10 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
19:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
19:15 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
19:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
19:15 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
19:15 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
19:15 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
19:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:20 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
19:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
19:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
19:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
19:30 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
19:30 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
19:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
19:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
19:45 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
19:45 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
19:55 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
19:55 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
20:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
ศ, 22 พ.ย.
03:00 (75 นาที)
Shoulder Physiotherapy Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
07:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
07:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
07:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
07:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
07:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
07:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
07:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
07:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
07:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
07:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
07:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
07:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
07:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
07:45 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
08:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
08:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
08:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
08:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
08:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
09:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
09:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
09:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
09:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder Physiotherapy Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
10:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:10 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
10:10 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
10:15 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
10:15 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
10:20 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
11:40 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
11:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
11:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
11:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
11:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
11:45 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
11:50 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
11:50 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
11:50 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
12:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
12:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
12:05 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
12:05 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
12:05 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:05 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
12:05 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
12:10 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:10 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
12:10 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
12:10 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
12:10 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:15 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
12:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
12:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
13:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
14:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
15:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
15:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
15:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
15:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
15:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
17:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
17:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
17:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
17:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
17:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:40 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
17:45 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
17:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
17:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
17:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
18:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
18:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
18:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
18:20 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
18:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
18:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
18:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
18:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
18:30 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
18:30 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
18:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
19:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
19:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
19:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
19:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
19:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
19:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
19:15 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:15 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
19:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
19:15 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
19:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
19:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
19:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
19:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
19:30 (60 นาที)
Singing ball Meditation -Meditation
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
19:45 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
19:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
19:45 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:45 (60 นาที)
Candle Meditaion -Meditation
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
19:55 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
19:55 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
20:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
20:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
20:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
ส, 23 พ.ย.
00:05 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
08:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
08:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
08:30 (75 นาที)
Shoulder Physiotherapy Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
08:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
09:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
09:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
09:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
09:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
09:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
09:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
09:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
09:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
10:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
10:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
10:05 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
10:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
10:10 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
10:20 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
10:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
10:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
10:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
10:30 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
10:55 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
11:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
11:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
11:30 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
11:45 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
11:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
11:50 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
11:50 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
12:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
12:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
12:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
12:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
12:05 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
13:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
13:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
14:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
14:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:45 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
15:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
15:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
15:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
15:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
15:30 (105 นาที)
Ashtanga 领课 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
16:00 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
16:00 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
16:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
16:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:15 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
16:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
16:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
16:30 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
16:30 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
16:40 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
16:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
16:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
16:45 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
16:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
17:00 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:00 (60 นาที)
Toning Yoga (60min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
17:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
17:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
17:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
อา, 24 พ.ย.
00:05 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
08:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
08:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
08:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
08:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
09:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
09:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
09:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
09:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
09:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
09:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
10:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
10:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
10:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
10:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:05 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
10:05 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
10:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
10:10 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
10:15 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
10:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
10:20 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
10:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
10:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
10:40 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
10:55 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
11:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
11:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
11:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
11:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
11:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
11:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
11:50 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
12:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
12:10 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
12:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
13:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
13:30 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
14:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
14:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
14:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
14:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:45 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
14:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
15:00 (60 นาที)
静坐瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongzhimen
จอง
15:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
15:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
15:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
15:30 (105 นาที)
Ashtanga 领课 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
15:55 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Olympic Park
จอง
16:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
16:00 (60 นาที)
Singing ball Meditation -Meditation
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Sanyuan Qiao
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang Men
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
16:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
16:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
16:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (CBD)
CBD (Central Business District)
จอง
16:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Qingninalu
จอง
16:45 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
17:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
zhongguancun
จอง
17:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang district
จอง
17:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
ciyunsi
จอง
17:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Chaoyang Park
จอง
17:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
Olympic Park
จอง
17:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Chongwen Men
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
21:30 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
เกี่ยวกับ

FineYoga was founded in 2002, belonging to Beijing fine yoga fitness center.

14 years ago, "advanced, professional, excellence" is our constant pursuit.

In the "industry leader" professional endorsed at the same time, more deeply the general student's trust and welcome.

ที่ตั้ง
Chaoyang district, dawanglu
CBD (Central Business District), Guanghua Road, Chaoyang district
Chaoyang district, guangqulu, shuangjing
ciyunsi, Chaoyang district
Chaoyang Men, Chaoyang district
Dongzhimen, Dongcheng district
Sanyuan Qiao, Chaoyang district
Chongwen Men, Dongcheng district
Qingninalu, Joycity, Chaoyang district
wangjing, Chaoyang district
Olympic Park, Chaoyang district
xichengqu, hilton
zhongguancun, haidian district
Olympic Park, Chaoyang district
Chaoyang Park, Chaoyang district, Yaojiayuan
wangjing, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • Bathroom
 • Changing Area
 • Lockers
 • Parking
 • Parking Lot
 • Showers
 • Toilets
 • Toilets (public)
 • Towels
 • Water Fountain
 • Water Refill
 • Yoga Mats (for sale)
 • Yoga Mats Provided
 • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Lockers, Parking, Parking Lot, Showers, Toilets, Toilets (public), Towels, Water Fountain, Water Refill, Yoga Mats (for sale), Yoga Mats Provided, Yoga mats