เกี่ยวกับ

FineYoga was founded in 2002, belonging to Beijing fine yoga fitness center.

14 years ago, "advanced, professional, excellence" is our constant pursuit.

In the "industry leader" professional endorsed at the same time, more deeply the general student's trust and welcome.

คลาสที่จองไว้
19 ต.ค. - 27 ต.ค.

ส, 19 ต.ค.
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
อา, 20 ต.ค.
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:20 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
จ, 21 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
09:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:20 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:05 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:20 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
อ, 22 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
09:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:20 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:05 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
พ, 23 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
09:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:20 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:00 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:05 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:30 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:15 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
พฤ, 24 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
09:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:20 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
11:40 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:05 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:20 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
ศ, 25 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
09:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:20 (75 นาที)
Youthful Backbend Vinyas -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
11:40 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:20 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
ส, 26 ต.ค.
09:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:20 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
อา, 27 ต.ค.
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
10:20 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
12:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
14:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
16:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
17:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang district
จอง
About

FineYoga was founded in 2002, belonging to Beijing fine yoga fitness center.

14 years ago, "advanced, professional, excellence" is our constant pursuit.

In the "industry leader" professional endorsed at the same time, more deeply the general student's trust and welcome.

รายละเอียด
朝阳区东三环中路59号富力双子座A座(京城机电大厦)703
703, Tower A, R&F Shuangzi Plaza, No. 59 Dongsanhuan Middle Road, Chaoyang Distirct
Beijing
CN
+861085999566
รายละเอียด
朝阳区东三环中路59号富力双子座A座(京城机电大厦)703
703, Tower A, R&F Shuangzi Plaza, No. 59 Dongsanhuan Middle Road, Chaoyang Distirct
Beijing
CN
+861085999566
โลเคชั่นอื่นๆ
Chaoyang district, dawanglu
CBD (Central Business District), Guanghua Road, Chaoyang district
ciyunsi, Chaoyang district
Chaoyang Men, Chaoyang district
Dongzhimen, Dongcheng district
Sanyuan Qiao, Chaoyang district
Chongwen Men, Dongcheng district
Qingninalu, Joycity, Chaoyang district
wangjing, Chaoyang district
Olympic Park, Chaoyang district
xichengqu, hilton
zhongguancun, haidian district
Olympic Park, Chaoyang district
Chaoyang Park, Chaoyang district, Yaojiayuan
wangjing, Chaoyang district